Blog

Softwaretesten is een integraal onderdeel van softwareontwikkeling dat de kwaliteit, functionaliteit en betrouwbaarheid van softwareproducten waarborgt. Softwaretesten kan helpen om softwarebugs, fouten en storingen te voorkomen die klantontevredenheid, omzetverlies en reputatieschade kunnen veroorzaken. Softwaretesten kan ook de prestaties, beveiliging en bruikbaarheid van software verbeteren.

Het softwaretesten is echter geen eenvoudig of rechtlijnig proces. Verschillende softwareproducten vereisen verschillende testbenaderingen, -technieken en -tools. Bovendien evolueert het softwaretesten voortdurend om aan de veranderende behoeften en verwachtingen van klanten, ontwikkelaars en belanghebbenden te voldoen.

SOFTWARE TESTING 5 Softwaretesten.

Dus, hoe kunt u kwaliteit waarborgen met softwaretesten? Wat zijn de beste praktijken en methoden die u moet volgen? In dit artikel zullen we zes essentiële softwaretestpraktijken verkennen die u kunnen helpen hoogwaardige softwareproducten te leveren.

Kies de juiste softwaretestmethodologie

Een softwaretestmethodologie is een raamwerk dat uw testproces begeleidt, van planning tot uitvoering tot rapportage. Een softwaretestmethodologie kan u helpen uw testactiviteiten te structureren en te stroomlijnen, uw testdoelen en scope te definiëren en uw testresultaten en voortgang te meten.

Er zijn veel softwaretestmethodologieën om uit te kiezen, zoals waterval, agile, DevOps, V-model, spiraal, enz. Elke methodologie heeft zijn eigen voor- en nadelen, afhankelijk van het type, de grootte en de complexiteit van uw softwareproject. U moet een softwaretestmethodologie kiezen die past bij uw projectvereisten, budget en tijdschema.

Enkele factoren om te overwegen bij het kiezen van een softwaretestmethodologie zijn:

software testing

Het niveau van klantbetrokkenheid en feedback: 

Sommige methodologieën, zoals agile en DevOps, betrekken klanten of gebruikers frequent en continu bij het ontwikkelingsproces. Dit kan u helpen om feedback en vereisten effectiever te verzamelen en softwareproducten te leveren die aan de verwachtingen van de klant voldoen. Andere methodologieën, zoals waterval en V-model, betrekken minder klantinteractie en vertrouwen meer op vooraf gedefinieerde specificaties en documentatie. Dit kan u helpen om scope creep te vermijden en softwareproducten van hoge kwaliteit te leveren.

De mate van flexibiliteit en aanpasbaarheid:

Sommige methodologieën, zoals agile en DevOps, bieden meer flexibiliteit en aanpasbaarheid in het ontwikkelingsproces. Dit kan u helpen om beter om te gaan met veranderende vereisten, prioriteiten en risico’s en softwareproducten te leveren die beter reageren op de behoeften van de klant. Andere methodologieën, zoals waterval en V-model, volgen een meer rigide en sequentieel proces. Dit kan u helpen om ambiguïteit en verwarring in het ontwikkelingsproces te vermijden en softwareproducten te leveren die meer consistent en voorspelbaar zijn.

De frequentie en snelheid van softwarelevering:

Sommige methodologieën, zoals agile en DevOps, maken snellere en frequentere levering van softwareproducten of incrementeel mogelijk. Dit kan u helpen om de time-to-market te verkorten, de klanttevredenheid en loyaliteit te vergroten en een concurrentievoordeel te behalen. Andere methodologieën, zoals waterval en V-model, vereisen langere en minder frequente levering van softwareproducten of fasen. Dit kan u helpen om grondigere testen, verificatie en validatie van softwareproducten te waarborgen voordat ze aan de eindgebruikers worden geleverd.

De hoeveelheid documentatie en communicatie: 

Sommige methodologieën, zoals agile en DevOps, benadrukken meer werkende software dan uitgebreide documentatie. Dit kan u helpen om tijd en middelen te besparen bij het maken en onderhouden van documentatie die na verloop van tijd verouderd of irrelevant kan worden. Andere methodologieën, zoals waterval en V-model, benadrukken meer gedetailleerde documentatie dan werkende software. Dit kan u helpen om een duidelijke communicatie tussen de leden van het ontwikkelingsteam en belanghebbenden te waarborgen, evenals bewijs te leveren van naleving van normen of voorschriften.

De rollen en verantwoordelijkheden van het testteam:

Sommige methodologieën, zoals agile en DevOps, vereisen dat het testteam vanaf het begin tot het einde meer betrokken is bij het ontwikkelingsproces. Dit kan u helpen om vroegtijdige detectie en preventie van defecten te waarborgen, evenals samenwerking en communicatie tussen de leden van het ontwikkelingsteam te bevorderen. Andere methodologieën, zoals waterval en V-model, vereisen dat het testteam meer betrokken is bij de latere stadia van het ontwikkelingsproces. Dit kan u helpen om grondige verificatie en validatie van het softwareproduct te waarborgen voordat het aan de eindgebruikers wordt geleverd.

Gebruik de juiste softwaretesttools

Softwaretesttools zijn essentieel voor testen en kwaliteitsborging. Ze kunnen testers helpen om bugs te vinden en het testproces te versnellen om software sneller te lanceren. Terwijl er veel testtechnologieën en QA-technologieën zijn, zijn er een paar die opvallen voor testers.

Volgens een enquête van PractiTest gaf 47% van de testers aan dat ze tools voor testen of kwaliteitsborging gebruiken, zoals HP ALM, Team Foundation Server, PractiTest of Xray. Volgens een andere enquête van Jet Brains gebruikt 44% van de ontwikkelaars tools voor issue-tracking op reguliere basis, terwijl 10% tools gebruikt om code te herzien, zoals Collaborator, Review Assistant of CodeScene. Het meest gebruikte issue-trackingtool was Jira, met 68% van de ontwikk elaars die het regelmatig gebruikten. GitHub Issues was het op één na meest gebruikte issue-trackingtool, met 26%.

Enkele voordelen van het gebruik van softwaretesttools zijn:

software testing tools softwaretestpraktijken

Ze kunnen repetitieve en vervelende taken automatiseren: Softwaretesttools kunnen taken zoals het maken van testgevallen, uitvoering, gegevensgeneratie, resultatenanalyse, rapportgeneratie, enz. automatiseren. Dit kan testers tijd en moeite besparen, evenals menselijke fouten en inconsistenties verminderen.

Ze kunnen de testdekking en nauwkeurigheid vergroten: Softwaretesttools kunnen tests uitvoeren die moeilijk of onmogelijk zijn voor mensen, zoals belastingstesten, prestatietesten, beveiligingstesten, enz. Dit kan testers helpen om de testdekking en nauwkeurigheid van het softwareproduct te vergroten, evenals defecten detecteren die anders onopgemerkt zouden blijven.

Ze kunnen integreren met andere tools en platforms: Softwaretesttools kunnen integreren met andere tools en platforms die worden gebruikt in het ontwikkelingsproces, zoals code-editors, versiebeheersystemen, build-tools, implementatietools, enz. Dit kan testers helpen om naadloos en continu testen gedurende de gehele ontwikkelingscyclus te waarborgen, evenals samenwerking en communicatie tussen de leden van het ontwikkelingsteam vergemakkelijken.

Ze kunnen testgegevens en rapporten genereren: Softwaretesttools kunnen testgegevens genereren die realistisch en relevant zijn voor het softwareproduct, zoals gebruikersinvoer, databaserecords, bestanden, enz. Dit kan testers helpen om de geldigheid en betrouwbaarheid van de testresultaten te waarborgen. Softwaretesttools kunnen ook testrapporten genereren die informatief en bruikbaar zijn, zoals testgevallen, testresultaten, defecten, statistieken, enz. Dit kan testers helpen om de kwaliteit van het softwareproduct te meten, evenals de teststatus en -voortgang te communiceren naar belanghebbenden.

Ze kunnen samenwerking en communicatie ondersteunen: Softwaretesttools kunnen samenwerking en communicatie tussen de testers en andere leden van het ontwikkelingsteam ondersteunen. Zo kunnen softwaretesttools testers in staat stellen om testgevallen, testresultaten, defecten, feedback, enz. te delen met andere testers of ontwikkelaars. Softwaretesttools kunnen ook testers in staat stellen om meldingen, waarschuwingen, updates, enz. te ontvangen van andere tools of platforms. Dit kan testers helpen om hun testactiviteiten effectiever en efficiënter te coördineren.

Door de juiste softwaretestmethodologie te kiezen en de juiste softwaretesttools te gebruiken, kunt u de kwaliteit van uw softwareproducten verbeteren en succesvolle softwareleveringen realiseren

Betrek niet-testers bij het softwaretestproces

Softwaretesten is niet alleen de verantwoordelijkheid van testers. Het is een gezamenlijke inspanning die ontwikkelaars, klanten, gebruikers en belanghebbenden omvat. Door niet-testers bij het softwaretestproces te betrekken, kunt u verschillende perspectieven, inzichten en feedback krijgen die de kwaliteit van uw softwareproduct kunnen verbeteren.

Volgens PractiTest betrekt 35% van de bedrijven soms niet-testers bij het softwaretestproces, maar gebruikt 55% van de bedrijven nog steeds softwaretesters voor het overgrote deel van het testen. Web is nog steeds het meest geteste platform onder testers, waarbij 77% van de testers in 2019 aan webtesten heeft gewerkt.

Enkele manieren om niet-testers bij het softwaretestproces te betrekken zijn:

INTEGRATION TESTING

Voer gebruikersacceptatietesten (UAT) uit met echte gebruikers of klanten: Gebruikersacceptatietesten (UAT) is een type testen dat verifieert of het softwareproduct voldoet aan de verwachtingen en eisen van de eindgebruikers of klanten. UAT wordt meestal uitgevoerd door echte gebruikers of klanten die feedback geven over de bruikbaarheid, functionaliteit en betrouwbaarheid van het softwareproduct. UAT kan u helpen ervoor te zorgen dat uw softwareproduct waarde levert aan uw klanten en eventuele problemen of hiaten identificeert die van invloed kunnen zijn op de klanttevredenheid of loyaliteit.

Voer peer reviews of pair programming uit met ontwikkelaars: Peer reviews of pair programming zijn praktijken waarbij ontwikkelaars elkaars code bekijken of samenwerken aan een code-segment. Peer reviews of pair programming kunnen u helpen de kwaliteit van uw code te verbeteren en defecten vroeg in het ontwikkelingsproces te detecteren en op te lossen. Peer reviews of pair programming kunnen u ook helpen uw programmeervaardigheden, kennis en best practices te verbeteren en samenwerking en communicatie tussen ontwikkelaars te bevorderen.

Zoek feedback van belanghebbenden of domeinexperts: Belanghebbenden of domeinexperts zijn mensen die belang hebben bij uw softwareproduct, zoals managers, sponsors, regelgevers, enz. Belanghebbenden of domeinexperts kunnen feedback geven over de kwaliteit, relevantie en naleving van uw softwareproduct, evenals suggesties doen voor verbeteringen of aanpassingen. Belanghebbenden of domeinexperts kunnen u helpen uw softwareproduct af te stemmen op de bedrijfsdoelstellingen, behoeften en verwachtingen, evenals te voldoen aan de normen of voorschriften van uw software-industrie of domein.

Gebruik crowdsourced testplatforms of diensten: Crowdsourced testen is een praktijk waarbij u uw softwaretesten uitbesteedt aan een grote groep testers die verspreid zijn over verschillende locaties, apparaten en platforms. Crowdsourced testplatforms of diensten kunnen u toegang geven tot een diverse groep testers die verschillende soorten testen op uw softwareproduct kunnen uitvoeren, zoals functionele testen, bruikbaarheidstesten, beveiligingstesten, enz. Crowdsourced testen kan u helpen uw testdekking en nauwkeurigheid te vergroten, evenals uw kosten en tijd van softwaretesten te verlagen

Huur of train niet-testers voor specifieke testrollen of taken: U kunt ook niet-testers inhuren of trainen voor specifieke testrollen of taken die gespecialiseerde vaardigheden, kennis of ervaring vereisen. Bijvoorbeeld, u kunt niet-testers inhuren of trainen voor prestatietesten, beveiligingstesten, toegankelijkheidstesten, enz. Het inhuren of trainen van niet-testers voor specifieke testrollen of taken kan u helpen uw testcapaciteiten en expertise te verbeteren.

Neem Continuous softwaretestpraktijken over

Continuous testing is een praktijk waarbij testen is geïntegreerd in elke fase van de levenscyclus van softwareontwikkeling (SDLC), van planning tot implementatie tot onderhoud. Continuous testing maakt snellere feedbackloops, kortere releasecycli en hogere kwaliteitsnormen mogelijk.

Continuous testing staat nauw in verband met agile en DevOps-methodologieën, die tot doel hebben softwareproducten in kleine stappen met frequente iteraties te leveren. Continuous testing ondersteunt deze methodologieën door ervoor te zorgen dat elke incrementele levering aan de kwaliteitscriteria voldoet voordat deze aan de eindgebruikers wordt vrijgegeven.

Enkele voordelen van continuous testing zijn:

softwaretestpraktijken

Het vermindert het risico op defecten en storingen:

Continuous testing kan u helpen defecten vroeg in het ontwikkelingsproces te detecteren en te voorkomen, voordat ze kostbaar en moeilijk te herstellen worden. Continuous testing kan u ook helpen de functionaliteit, prestaties en beveiliging van uw softwareproduct te verifiëren en te valideren, evenals de compatibiliteit en interoperabiliteit ervan met andere systemen of componenten

Het verhoogt de efficiëntie en productiviteit van het testteam:

Continuous testing kan u helpen uw testactiviteiten te automatiseren en te stroomlijnen, zoals het maken en uitvoeren van testgevallen, gegevensgener atie, resultatenanalyse, rapportgeneratie, enz. Dit kan u tijd en moeite besparen, evenals menselijke fouten en inconsistenties verminderen. Continuous testing kan u ook helpen uw testmiddelen en -tools te optimaliseren en parallelle of gedistribueerde testtechnieken te benutten.

Het bevordert de samenwerking en communicatie binnen het ontwikkelingsteam:

Continuous testing kan u helpen samenwerking en communicatie tussen de leden van het ontwikkelingsteam te bevorderen, zoals testers, ontwikkelaars, klanten, gebruikers en belanghebbenden. Continuous testing kan u helpen testgevallen, testresultaten, defecten, feedback, enz. te delen met andere teamleden, evenals meldingen, waarschuwingen, updates, enz. te ontvangen van andere tools of platforms. Continuous testing kan u ook helpen uw testdoelen en -verwachtingen af te stemmen op de ontwikkelingsdoelen en -verwachtingen.

Het verbetert de klanttevredenheid en loyaliteit:

 Continuous testing kan u helpen de klanttevredenheid en loyaliteit te verbeteren door softwareproducten te leveren die voldoen aan of de verwachtingen en eisen van de klant overtreffen. Continuous testing kan u helpen softwareproducten te leveren die functioneel, betrouwbaar, veilig en bruikbaar zijn en waarde bieden aan uw klanten. Continuous testing kan u ook helpen softwareproducten sneller en frequenter te leveren en effectiever en efficiënter te reageren op klantfeedback of veranderingen.

Het verlaagt de kosten en tijd van softwarelevering: 

Continuous testing kan u helpen de kosten en tijd van softwarelevering te verlagen door het aantal en de ernst van defecten en storingen te verminderen, evenals de efficiëntie en productiviteit van het testteam te verhogen. Continuous testing kan u ook helpen de kosten en tijd van softwarelevering te verlagen door snellere en meer frequente levering van softwareproducten of increments mogelijk te maken, evenals het herwerk of verspilling in het ontwikkelingsproces te verminderen.

 

Voer verschillende soorten softwaretesten uit

Softwaretesten is geen enkele activiteit, maar een verzameling van verschillende soorten testen die verschillende doelen en doelstellingen dienen. Afhankelijk van het softwareproduct moet u verschillende soorten testen uitvoeren, zoals functioneel testen, niet-functioneel testen, regressietesten, integratietesten, systeemtesten, enz.

Elk type testen heeft zijn eigen reikwijdte, technieken en tools. U moet de soorten testen kiezen die relevant en geschikt zijn voor uw softwareproduct, op basis van de functies, eisen en specificaties.

Enkele factoren om te overwegen bij het kiezen van de soorten testen zijn:

software testing tools

Het niveau van complexiteit en risico van het softwareproduct:

Het niveau van complexiteit en risico van het softwareproduct kan bepalen welke soorten testen u moet uitvoeren. Als uw softwareproduct complex of risicovol is, moet u mogelijk meer soorten testen uitvoeren, zoals prestatietesten, beveiligingstesten, betrouwbaarheidstesten, enz. om de kwaliteit, functionaliteit en betrouwbaarheid ervan te waarborgen. Als uw softwareproduct eenvoudig of laag-risico is, moet u mogelijk minder soorten testen uitvoeren, zoals functioneel testen, bruikbaarheidstesten, compatibiliteitstesten, enz. om de kwaliteit, bruikbaarheid en compatibiliteit ervan te waarborgen.

De verwachte prestaties en gedrag van het softwareproduct:

De verwachte prestaties en het gedrag van het softwareproduct kunnen bepalen welke soorten testen u moet uitvoeren. Als uw softwareproduct goed moet presteren onder hoge belasting of stressomstandigheden, moet u mogelijk prestatietesten, stress-testen, volumetesten, enz. uitvoeren om de prestaties, schaalbaarheid en stabiliteit ervan te waarborgen. Als uw softwareproduct correct moet functioneren in verschillende omgevingen of op verschillende platforms, moet u mogelijk cross-browser testen, cross-platform testen, cross-device testen, enz. uitvoeren om het gedrag, de compatibiliteit en interoperabiliteit ervan te waarborgen.

De doelgroep en omgeving van het softwareproduct:

De doelgroep en omgeving van het softwareproduct kunnen bepalen welke soorten testen u moet uitvoeren. Als uw softwareproduct bedoeld is voor een specifieke groep gebruikers of klanten die specifieke behoeften of voorkeuren hebben, moet u mogelijk gebruikersacceptatietesten (UAT), bètatesten, alfa-testen, enz. uitvoeren om de bruikbaarheid, functionaliteit en waarde ervan te waarborgen. Als uw softwareproduct bedoeld is voor een specifieke omgeving of domein met specifieke normen of voorschriften, moet u mogelijk nalevingstesten, certificeringstesten, regelgevende testen, enz. uitvoeren om de naleving, kwaliteit en veiligheid ervan te waarborgen.

De beschikbaarheid van middelen en tijd voor testen:

De beschikbaarheid van middelen en tijd voor testen kan bepalen welke soorten testen u moet uitvoeren. Als u beperkte middelen of tijd voor testen heeft, moet u mogelijk de soorten testen prioriteren die kritischer of belangrijker zijn voor uw softwareproduct, zoals functioneel testen, regressietesten, integratietesten, enz. U moet mogelijk ook tools of technieken gebruiken die u kunnen helpen uw testactiviteiten te automatiseren of optimaliseren, zoals testautomatiseringstools, testbeheertools, testontwerptechnieken, enz. Als u voldoende middelen of tijd voor testen heeft, kunt u mogelijk meer soorten testen uitvoeren die minder kritisch of belangrijk zijn voor uw softwareproduct, zoals bruikbaarheidstesten, toegankelijkheidstesten, lokaliserings testen, enz. U kunt mogelijk ook tools of technieken gebruiken die u kunnen helpen uw testactiviteiten te verbeteren of te verrijken, zoals testgegevens generatie tools, testrapportage tools, testanalysetechnieken, enz.

De normen en regels van de software-industrie of -domein:

De normen en regels van de software-industrie of -domein kunnen bepalen welke soorten tests u moet uitvoeren. Bijvoorbeeld, als uw softwareproduct behoort tot een software-industrie of -domein dat specifieke kwaliteitsnormen of -criteria heeft, zoals ISO, IEEE, CMMI, enz. moet u mogelijk kwaliteitsborgingstesten, kwaliteitscontroletesten, kwaliteitsaudittesten, enz. uitvoeren om de kwaliteit, consistentie en uitmuntendheid ervan te waarborgen. Als uw softwareproduct behoort tot een software-industrie of -domein dat specifieke beveiligingsnormen of -criteria heeft, zoals PCI DSS, HIPAA, GDPR, enz. moet u mogelijk beveiligingstesten, penetratietesten, kwetsbaarheidstesten, enz. uitvoeren om de beveiliging, privacy en bescherming ervan te waarborgen.

Blijf leren en verbeter uw vaardigheden in softwaretesten

Softwaretesten is een dynamisch en evoluerend vakgebied dat voortdurend leren en verbeteren vereist. Als softwaretester moet u uzelf op de hoogte houden van de nieuwste trends, technologieën en beste praktijken in softwaretesten. U moet ook feedback zoeken, leren van uw fouten en uw vaardigheden en kennis in softwaretesten verbeteren.

Enkele manieren om uw vaardigheden in softwaretesten te leren en te verbeteren zijn:

SDLC SOFTWARE TESTING

Boeken, blogs, artikelen en nieuwsbrieven over softwaretesten lezen: Het lezen van boeken, blogs, artikelen en nieuwsbrieven over softwaretesten kan u helpen nieuwe kennis, inzichten en ideeën over softwaretesten op te doen. U kunt leren van de ervaringen, meningen en adviezen van andere testers, experts en auteurs over verschillende onderwerpen met betrekking tot softwaretesten, zoals softwaretestmethodologieën, technieken, tools, uitdagingen, beste praktijken, enz. U kunt ook uzelf op de hoogte houden van het laatste nieuws, evenementen en ontwikkelingen in het vakgebied van softwaretesten.

Webinars, workshops, cursussen en conferenties over softwaretesten bijwonen: Het bijwonen van webinars, workshops, cursussen en conferenties over softwaretesten kan u helpen uw vaardigheden, kennis en expertise op het gebied van softwaretesten te verbeteren. U kunt leren van de presentaties, demonstraties en discussies van andere testers, experts en sprekers over verschillende onderwerpen met betrekking tot softwaretesten, zoals softwaretesttrends, technologieën, innovaties, oplossingen, enz. U kunt ook netwerken met andere testers, experts en professionals in het vakgebied van softwaretesten.

Lid worden van online gemeenschappen, forums en groepen over softwaretesten: Het lid worden van online gemeenschappen, forums en groepen over softwaretesten kan u helpen in contact te komen met andere testers die uw passie en interesse in softwaretesten delen. U kunt informatie, ideeën en feedback uitwisselen over verschillende onderwerpen met betrekking tot softwaretesten, zoals softwaretestproblemen, vragen, oplossingen, tips, trucs, enz. U kunt ook hulp of begeleiding zoeken bij andere testers die meer ervaring of kennis hebben dan u over specifieke kwesties of uitdagingen die u kunt tegenkomen in uw softwaretestproces.

Deelnemen aan uitdagingen, wedstrijden en hackathons over softwaretesten: Het deelnemen aan uitdagingen, wedstrijden en hackathons over softwaretesten kan u helpen uzelf uit te dagen en uw vaardigheden en kennis over softwaretesten te testen. U kunt concurreren met andere testers die vergelijkbare of verschillende niveaus van vaardigheden en kennis hebben dan u op verschillende taken of projecten met betrekking tot softwaretesten. U kunt ook leren van de feedback of evaluatie van andere testers die uw werk beoordelen of beoordelen. Deelnemen aan uitdagingen, wedstrijden en hackathons over softwaretesten kan u ook helpen uw talent en potentieel op het gebied van softwaretesten te tonen.

Zoeken naar mentorship coaching of begeleiding van ervaren testers: Het zoeken naar mentorship coaching of begeleiding van ervaren testers kan u helpen te leren van hun wijsheid en expertise op het gebied van softwaretesten. U kunt profiteren van hun begeleiding, advies en ondersteuning op verschillende aspecten van uw carrière in softwaretesten, zoals vaardighedenontwikkeling, carrièreplanning, doelstellingen stellen, problemen oplossen, enz. U kunt ook profiteren van hun feedback, suggesties en aanbevelingen over hoe u uw prestaties, kwaliteit en resultaten in uw softwaretestproces kunt verbeteren.