Blog

Usability testing is een methode om te evalueren hoe gemakkelijk en intuïtief een webapplicatie is voor eindgebruikers. Het omvat het observeren en verzamelen van feedback van echte of potentiële gebruikers die specifieke taken op de webapplicatie uitvoeren, zoals navigeren, zoeken, formulieren invullen of aankopen doen. Usability testing kan webontwikkelaars en -ontwerpers helpen om bruikbaarheidsproblemen te identificeren en op te lossen, de tevredenheid en retentie van gebruikers te verbeteren, en conversies en inkomsten te verhogen.

Het uitvoeren van usability testing is echter niet zo eenvoudig als het vragen aan een paar mensen om uw webapplicatie te gebruiken en u te vertellen wat ze denken. Er zijn veel factoren die de kwaliteit en geldigheid van uw usability testresultaten kunnen beïnvloeden, zoals de opzet van de test, de selectie van de deelnemers, de analyse van de gegevens en de implementatie van de aanbevelingen. Daarom is het belangrijk om enkele best practices en tips te volgen om ervoor te zorgen dat uw usability testing effectief en nuttig is.

Usability testing web-app

Tips voor het uitvoeren van effectieve bruikbaarheidstests op uw web-app

  1. Bepaal uw doelen en doelstellingen: Voordat u begint met uw usability testing, moet u een duidelijk idee hebben van wat u wilt bereiken en meten. Welke zijn de belangrijkste functies of taken van uw webapplicatie die u wilt testen? Welke zijn de belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI’s) die u wilt volgen? Wat zijn de succescriteria of benchmarks waarmee u wilt vergelijken? Het hebben van specifieke en meetbare doelen en doelstellingen zal u helpen bij het ontwerpen van uw testscenario’s, het selecteren van uw deelnemers en het evalueren van uw resultaten.
  2. Kies uw methoden en tools: Er zijn verschillende methoden en tools die u kunt gebruiken voor usability testing, afhankelijk van uw doelen, budget, tijd en middelen. Enkele van de gebruikelijke methoden zijn:

Op afstand versus in persoon:

Usability testing op afstand houdt in dat de test online of via de telefoon wordt uitgevoerd, terwijl usability testing in persoon inhoudt dat de test op een fysieke locatie wordt uitgevoerd, zoals een laboratorium of een kantoor. Usability testing op afstand kan tijd en geld besparen, een breder en diverser publiek bereiken en realistische omstandigheden nabootsen. Usability testing in persoon kan meer directe en gedetailleerde feedback bieden, non-verbale aanwijzingen en lichaamstaal observeren, en de omgeving en apparatuur beheersen.

Usability testing
Usability testing

Gemodereerd versus ongemodereerd:

Gemodereerde usability testing houdt in dat er een facilitator of moderator aanwezig is die de deelnemers door de testtaken begeleidt, vragen stelt en assistentie verleent. Ongemodereerde usability testing houdt in dat er geen facilitator of moderator aanwezig is die tijdens de test met de deelnemers interageert. Gemodereerde usability testing kan meer inzichten en verklaringen opleveren, dieper ingaan op problemen en onduidelijkheden verduidelijken. Ongemodereerde usability testing kan de vooringenomenheid en beïnvloeding verminderen, natuurlijkheid en spontaniteit vergroten en gemakkelijk opschalen.

Kwalitatief versus kwantitatief:

Kwalitatieve usability testing houdt in dat er rijke en beschrijvende gegevens worden verzameld van een klein aantal deelnemers, zoals meningen, gevoelens, voorkeuren, motivaties en gedragingen. Kwantitatieve usability testing houdt in dat er numerieke en statistische gegevens worden verzameld van een groot aantal deelnemers, zoals tijd, fouten, klikken, beoordelingen en conversies. Kwalitatieve usability testing kan onthullen waarom gebruikers zich op een bepaalde manier gedragen of voelen, verborgen behoeften of problemen aan het licht brengen en nieuwe ideeën of oplossingen genereren. Kwantitatieve usability testing kan meten hoe goed gebruikers presteren of reageren op een bepaalde functie of taak, hypotheses of aannames valideren en alternatieven of benchmarks vergelijken.

Usability testing

Gemeenschappelijke tools die worden gebruikt voor usability testing:

Software voor schermopname:

Deze tool stelt je in staat om de schermactiviteit, audio en webcam van de deelnemers vast te leggen terwijl ze je web-applicatie gebruiken. Dit kan je helpen om vast te leggen wat gebruikers zien, zeggen en doen tijdens de test. Enkele voorbeelden van software voor schermopname zijn Loom, Screencast-O-Matic en Camtasia.

Usability testing
Usability testing

Enquêtesoftware:

Deze tool stelt je in staat om online enquêtes te maken en te verspreiden om feedback te verzamelen van de deelnemers voor, tijdens of na de test. Dit kan je helpen om demografische informatie, tevredenheidsbeoordelingen, voorkeuren, meningen en suggesties te verzamelen. Enkele voorbeelden van enquêtesoftware zijn SurveyMonkey, Google Forms en Typeform.

Analyse software:

Deze tool stelt je in staat om het gedrag en de prestaties van de deelnemers te volgen en te analyseren terwijl ze je web-applicatie gebruiken. Dit kan je helpen om metingen zoals tijd, fouten, klikken, scrolls, heatmaps, trechters en conversies te meten. Enkele voorbeelden van analyse software zijn Google Analytics, Hotjar en Mixpanel.

Usability testing

Werving van deelnemers:

De kwaliteit van de resultaten van je bruikbaarheidstest is grotendeels afhankelijk van de kwaliteit van je deelnemers. Je moet deelnemers werven die je doelgroep of gebruikerspersona vertegenwoordigen, die relevante ervaring of kennis hebben van het domein of de industrie van je web-app, die verschillende niveaus van bekendheid of vaardigheid hebben met je web-app of vergelijkbare apps, die diverse achtergronden en kenmerken hebben, zoals leeftijd, geslacht, locatie, opleiding en beroep, en die bereid en in staat zijn om eerlijke en constructieve feedback te geven. Je moet ook voldoende deelnemers werven om de geldigheid en betrouwbaarheid van je gegevens te waarborgen, maar niet te veel om tijd en geld te verspillen. Een algemene vuistregel is om ten minste 5 deelnemers te werven voor kwalitatieve bruikbaarheidstesten en ten minste 20 deelnemers voor kwantitatieve bruikbaarheidstesten.

Ontwerp je testscenario’s:

Een testscenario is een realistische en specifieke situatie of taak die je aan de deelnemers vraagt om te voltooien met behulp van je web-app. Een testscenario moet een duidelijk doel hebben, een startpunt, een reeks stappen of acties en een verwachte uitkomst. Een testscenario moet ook relevant, betekenisvol en uitdagend zijn voor de deelnemers, maar niet te gemakkelijk of te moeilijk. Je moet testscenario’s ontwerpen die de belangrijkste functies of functies van je web-app dekken die je wilt testen, die de gebruikelijke of kritieke use-cases of gebruikersreizen van je web-app weerspiegelen, die de context of omgeving van je web-app in de echte wereld simuleren en die variëren in complexiteit en moeilijkheidsgraad. Je moet ook testscenario’s ontwerpen die consistent, beknopt en onbevooroordeeld zijn.

Voer je bruikbaarheidstest uit:

Zodra je je methoden, tools, deelnemers en testscenario’s hebt voorbereid, ben je klaar om je bruikbaarheidstest uit te voeren. Afhankelijk van het type bruikbaarheidstest dat je uitvoert, moet je enkele of al deze stappen uitvoeren:

Plan en nodig de deelnemers uit: Je moet de bruikbaarheidstestsessies plannen op een geschikte tijd en datum voor de deelnemers, en hen een uitnodiging per e-mail sturen met de details van de test, zoals het doel, de duur, de vergoeding, de instructies en het toestemmingsformulier.

Stel de apparatuur op en test deze: Je moet de apparatuur instellen en testen die jij en de deelnemers tijdens de test zullen gebruiken, zoals de web-app, de schermopnamesoftware, de enquêtesoftware, de analytische software, de microfoon, de webcam, de internetverbinding, enz.

Verwelkom de deelnemers en geef ze een briefing: Je moet de deelnemers hartelijk verwelkomen en hen bedanken voor hun deelname. Je moet ze ook informeren over het doel en het proces van de test, hun rechten en verantwoordelijkheden uitleggen, eventuele vragen beantwoorden die ze kunnen hebben, en hen vragen om een toestemmingsformulier te ondertekenen.

Begeleid en observeer de deelnemers:

Je moet de deelnemers door de testscenario’s leiden en hen vragen hardop na te denken terwijl ze je web-app gebruiken, en hun gedrag en reacties observeren. Je moet hen ook vragen stellen om dieper in te gaan op hun gedachten en gevoelens, en hulp bieden als ze moeilijkheden ondervinden. Je moet echter vermijden de deelnemers te beïnvloeden of te sturen met je woorden of handelingen.

Verzamel en analyseer de gegevens:

Je moet de gegevens verzamelen uit de schermopnames, de enquêtes, de analyse en je notities. Je moet ook de gegevens analyseren om patronen, trends, inzichten en problemen te identificeren. Je moet op zoek gaan naar antwoorden op je doelen en doelstellingen, en je KPI’s en succescriteria meten.

Rapporteer en implementeer de bevindingen:

Je moet de bevindingen van je bruikbaarheidstests op een duidelijke, beknopte en bruikbare manier rapporteren. Je moet de sterke en zwakke punten van je web-app benadrukken, de kansen en bedreigingen voor verbetering, en de aanbevelingen en oplossingen voor het oplossen van bruikbaarheidsproblemen. Je moet de bevindingen ook implementeren door wijzigingen of updates aan je web-app aan te brengen, ze opnieuw te testen en hun impact te meten.

Conclusie

Ik hoop dat deze tips je zullen helpen bij het uitvoeren van effectieve bruikbaarheidstests voor je web-app. Bruikbaarheidstests zijn een waardevolle methode om ervoor te zorgen dat je web-app voldoet aan de behoeften en verwachtingen van je gebruikers. Door deze tips te volgen, kun je de bruikbaarheid van je web-app verbeteren, de tevredenheid en retentie van gebruikers verbeteren, en conversies en omzet verhogen. Veel succes!